[ผลกิจกรรม] Mark I Special

ผู้บัญชาการ,

เราทำสำเร็จแล้ว แต่น่าเสียดาย ที่เราทำบรรลุเป้าหมายในเวลาไม่ได้ โชคดีในโอกาสต่อไปนะ ฝึกให้ดีๆละ พลรถถัง

Mobilize!


  • ผู้เล่นที่ทำได้มากกว่า 10 การรบใน Mark I จะได้รับเหรียญตรา commemorative.
  • เหรียญตรา จะมอบให้ ภายในหนึ่งสัปดาห์
  • หลังรถถัง Mark I ถูกนำออกไปจากโรงรถ ผู้เล่นจะได้ยังมีช่องโรงรถไว้
ปิด