ปรับปรุงระบบบัญชี 08 ตุลาคม 2557

ทีมงาน World of Tanks ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบ ถึงการปิดปรับปรุงระบบบัญชีหรือไอดี ในวันพุธที่ 08 ตุลาคม 2557 เริ่มตั้งแต่เวลา 08:00 ตามเวลาไทย (01:00 UTC). โดยใช้เวลาประมาณ ~ 50 นาที

การให้บริการในส่วนนี้จะใช้งานไมไ่ด้ชั่วคราว:

  • ลงทะเบียนไอดี
  • ใช้งานไอดี

ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ปิด