ปรับปรุงระบบบัญชี 09 ตุลาคม 2557

ทีมงาน World of Tanks ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบ ถึงการปิดปรับปรุงระบบบัญชีหรือไอดี ในวันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2557 เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 ตามเวลาไทย (09:00 UTC). โดยใช้เวลาประมาณ ~ 60 นาที

การให้บริการในส่วนนี้จะใช้งานไมไ่ด้ชั่วคราว:

  • ลงทะเบียนไอดี
  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้

ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ปิด