[ผลการแข่ง] Blitz Games

ผู้บัญชาการ.

ข่าวดี! เรามีคะแนนพิเศษ สำหรับ Blitz Games! ผู้เล่นที่มีคุณสมบัติทุกคน ที่ได้เล่นมามากกว่า 50 การรบ ในช่วงเวลากิจกรรมนี้ จะได้รับรางวัลเหล่านี้ไป:

 5 วันบัญชีพิเศษ

ยินดีด้วยกับตัวท่านเอง และเพื่อนๆ ทำงานให้ดีต่อไป!

Mobilize!

ปิด