การชดเชยสำหรับปัญหาเรื่องราคาลายพลาง

ผู้เล่นทุกท่าน,

ปัญหาที่พบ ในเรื่องของการแสดงราคาที่ไม่ถูกต้องในราคาลายพลาง ในการอัพเดท 2.5. ผู้เล่นที่ทำการซื้อลายพลางระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับการชดเชยด้วย 1 วันบัญชีพิเศษ การชดเชยในบัญชีพิเศษ จะมอบให้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 @17:00 เวลาไทย

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ และอดทน

ปิด