เร็วๆนี้: บางสิ่งที่พิเศษ

ผู้บัญชาการ,

ดูเหมือนว่า แมวของเราจะหลับฝันดีนะ และดูเหมือนมันจะนำบางสิ่งมาด้วย นั้นมันอะไรกัน? บางสิ่งที่ไม่ปรกติ คล้ายๆกับแมว... นี้อาจจะเป็นคำใบ้ถึงสิ่งพิเศษที่กำลังเข้ามาใน World of Tanks Blitz?

Mobilize!

ปิด