การชดเชยสำหรับปัญหา ข้อเสนอหนึ่งครั้ง

ผู้เล่นทุกท่าน

มีปัญหาในเรื่องที่ผู้เล่น ที่ทำการซื้อ ข้อเสนอหนึ่งครั้งของ 99% ส่วนลดใน 1 วันบัญชีพิเศษ 125 ถูกจ่ายไป แทนที่ของ 3. ผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบนี้ จะได้รับการชดเชยคืน 122 ในวันที่ 14 เมษายน, 14:00 เวลาไทย

ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ปิด