ปิดปรับปรุงฟอรั่ม 27 สิงหาคม 2557

ทีมงาน World of Tanks ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบ ถึงการปิดปรับปรุงฟอรั่มในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 เวลาไทย (08:00 UTC). โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เราขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ปิด