การแก้ไขปัญหาที่มีกับรายชื่อเพื่อน และการสนทนา

ท่านผู้เล่น,

การแก้ไขปัญหาของรายชื่อเพื่อน และการสนทนา จะใช้งาน

ถ้าท่านยังพบปัญหานี้อยู่ กรุณา ส่งคำร้องมาในส่วนของ Customer Support.

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ และอดทน

ปิด