กิจกรรมกำลังมา!

ผู้บัญชาการ,

กลุ่มนักโบราณคดี แสดงให้เราดูด้วยภาพของพื้นที่ใหม่ มันยากในการทำงาน และที่พวกเขาทิ้งไว้คือคำร้องขอ ในการปกป้องพื้นที่ เราถามตามปรกติ และพวกเขาบอกเราว่าจะส่งข้อมูลมาเพิ่มเร็วๆนี้

ไม่ว่ายังไงก็ตาม ผู้ส้รางประวัติศษสตร์เหล่านี้ มีอารมณ์ขันแปลกๆ ไปดูสิ่งนี้กัน...

Mobilize!

ปิด