ปัญหาการมอบรางวัล RoC[อัพเดท]

ผู้เล่นทุกท่าน

ปัญหาที่ได้พบ จากการมอบรางวัลในเกม ของกิจกรรม Rise of Continents. ทีมงาน World of Tanks Blitz กำลังทำการแก้ปัญหา ในเรื่องของการมอบรางวัล

ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

อัพเดท: ปัญหาได้แก้ไขแล้ว ผู้เล่นได้รับการมอบรางวัลเรียบร้อยแล้ว และ เพิ่ม 1 วันบัญชีพิเศษ รวมรางวัลในเกม: 3+1 วันบัญชีพิเศษ และ 350.

ปิด