ปัญหากับการอัพเดท 2.6 บน Android [อัพเดท]

อัพเดท: การแก้ไขได้ใช้งานแล้ว ผู้ใช้งาน Android ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดตัวเกมใหม่ได้แล้ว

โน๊ตสำหรับผู้ใช้งาน Android : ทีมงาน World of Tanks Blitz จะทำงานในการแก้ไขปัญหาของการอัพเดท 2.6 ที่มีในเครื่องระบบ Android การแก้ไขจะมีขึ้นในตอนนี้ และใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

  • หลังการแก้ไข ผู้ใช้งาน Android จะต้องทำการดาวน์โหลดตัวเกมใหม่อีกครั้ง
  • ผู้ใช้งาน Android จะได้รับการชดเชย เป็น 1 วันบัญชีพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและอดทนรอ

ปิด