[วีดีโอ] The Making Of: War Knows No Nation

ผู้บัญชาการ,

ท่านได้รับชม War Knows No Nation 360° แล้วหรือยังละ? หลังจากวีดีโอที่เราได้ฉายไป บางท่านอาจจะสงสัยถึงวิธีการสร้าง ดังนั้นเราจึงทำวีดีโอชุดนี้ขึ้น เพื่อท่านท่านจะได้ทราบในวิธีการสร้าง "War Knows No Nation". 

วีดีโอบรรจุ:

  • การสร้าง CGI ในแบบพาโนรามา
  • เทคนิคการผลิต
  • สิ่งที่ยากในการเผชิญ

เราหวังส่าวีดีโอนี้ จะตอบคำถามท่านได้

Mobilize!

ปิด