โรงรถขบวนสวนสนาม

ผู้บัญชาการ,

โรงรถจะดูสว่างสดใส และน่าตื่นตา ในการตกแต่งครั้งนี้ ฟ้าสวย ถนนสะอาด และธงฉลองชัยที่สวยงาม โบกสบัดตามอาคาร ไปรับชมขบวนสวนสนาม และกิจกรรมพิเศษกันดีกว่า?

Mobilize!

ปิด