ปิดปรับปรุงข้อมูลผู้เล่น และการล๊อกอินไอดีวันที่ 15 เดือนตุลาคม 2558

ผุ้เล่นทุกท่าน

ขอแจ้งให้ผู้เล่นทราบว่า จะมีการปิดปรับปรุงข้อมูลผู้เล่น และการล๊อกอินไอดี โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที

เราขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ปิด