ปิดปรับปรุงร้านของขวัญ 14 ตุลาคม 2558

ผู้เล่นทุกท่าน,

จะมีการปิดปรับปรุงร้านของขวัญในวันที่  14 ตุลาคม 2558 (อังคาร) @ 19:40 เวลาไทย

เวลาการปิดปรับปรงุโดยประมาณ 10 นาที ระหว่างการปิดปรับปรุงครั้งนี้ ร้านของขวัญจะงดให้บริการ

เราขออภัยในความไม่สะดวกนี้

ปิด