ปิดปรับปรุงร้านของขวัญ วันที่ 21 ตุลาคม 2558

ผู้เล่นทุกท่าน,

จะมีการปิดปรับปรุง ในร้านของขวัญ ใน วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 @ 12:00 เวลาไทย

เวลาประมาณในการปิดปรับปรุงคือ 15 นาที ระหว่างเวลานี้ การซื้อจากร้านของขวัญ อาจจะล่าช้าในการมอบสินค้าเล็กน้อย

เราขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ปิด