นำออกในเครดิตที่ได้รับในห้องฝึกซ้อม

ผู้เล่น,

บั๊กได้ถูกค้นพบไม่นานนี้ มันส่งผลให้ผู้เล่นได้รับเงินผ่านห้องฝึกซ้อม โดยไม่ต้องเข้าร่วมในการรบ บั๊กได้รับการแก้ไขแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559

ตอนนี้ยังไม่มีแผนในการแบน หรือระงับบัญชีของผู้เล่นที่ใช้งานบั๊กนี้ อย่างไรก็ตาม ทุกเครดิตที่ได้รับจากการใช้งานบั๊ก จะถูกนำออกจากบัญชีเกมในไม่ช้า

ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ปิด