อัพเดท 2.1 - Royal Race

ผู้บัญชาการ,

รับชมหน้าหลักของเวบไซต์ wotblitz.asia ! ในวันของการอัพเดท 2.1 ที่พร้อมใช้งานแล้ว บาร์การเริ่มใช้งาน เพื่อบ่งบอก ถึงการเริ่มของ "Royal Race". การทำงานนี้ นำเสนอ 800,000 การรบ และ รถถังจะเดินหน้าสู่เป้าหมาย ที่ทุกคนทำไว้ในคะแนนรวมด้วยกัน

ถ้าท่านสงสัย นี้คือรูปร่างของบาร์ที่อยู่ในขั้นตอนการเดินทาง:

โน๊ต: เวบไซต์จะแสดงขั้นตอนของ Royal Race บาร์ ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (14:00 เวลาไทย), แต่การะบวนการ การนับการรบจะเริ่มต้นเมื่อการอัพเดท ใช้งาน ในวันที่ 9 กันยายน.

The Royal Race

ทุกๆคนในเซิฟเวอร์เอเชีย ที่มีรถถังต่อไปนี้ จะทำการกระบวนการของ "Royal Race" ร่วมกัน: จุดประสงค์ คือทำการรบให้ครบ 800,000 ครั้งก่อนวันที่ 18 กันยายน 2558

  • AT 2
  • AT 8
  • AT 7
  • AT 15
  • Tortoise
  • FV215b (183)

เงื่อนไข:

  • ผู้เล่นหนึ่งท่าน ต้องทำอย่างน้อย 25 การรบก่อน เพื่อส่งผลไปยังแถบกระบวนการ
  • การเข้าร่วมจำกัดที่รถถังเทียร์ V-X ของสายวิจัยอังกฤษ สายพิฆาตใหม่

ชวนเพื่อนของท่านมาร่วมทำการรบให้มากที่สุดร่วมกัน และเริ่มการเดินทางครั้งใหม่นี้ของท่านกัน!

รางวัลใหญ่เพื่อทุกคน!

เข้าร่วมใน Royal Race แล้วท่านจะได้รับไปเลย:

  • 5 วัน บัญชีพิเศษ
  • 1 ช่องโรงรถ

ดน๊ต: การมอบรางวัล จะไม่เป็นอัตโนมัติ แต่จะมอบให้ในวันถัดไป

Mobilize!

ปิด