ทางแก้ในการแสวงหาผลประโยชน์ของเงินในเกม

อัพเดท: ข้อความจากโปรดิวเซอร์ของ World of Tanks Blitz Asia สามารถดูได้ ที่นี้.

อัพเดท 2: ความผิดพลาดในการนำออกเงินในเกม จะส่งคืนให้กับไอดีที่ได้รับผลกระทบ ผู้เล่นที่ ไอดีได้ถูกลบรถถัง และยุทโธปกรณ์ จะได้รับการชดเชยไปด้วยจำนวนเงินในเกมที่เท่ากัน วันที่ของการแก้ไขจะประกาศในไม่ช้า

อัพเดท 3: ผลของความไม่ถูกต้องของการนำกลับได้รับการแก้ไขแล้ว ด้วยการรีสตาร์ทเซิฟเวอร์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559. เงินในเกมที่นำออกไม่ถูกต้องจะถูกชำระคืน  ผู้เล่นจะได้รับผล 100% ของราคาการซื้อของการนำรถถังออกไม่ถูกต้อง รวมทั้งอุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์

ผู้เล่นทุกท่าน,

ดังที่ท่านได้ทราบแล้ว มีบั๊กที่พบไม่นานนี้ในการที่ห้องฝึกซ้อม สามารถทำให้ผู้เล่นได้รับเงินในเกมได้ฟรี ผู้เล่นบางท่านได้รับเงินในเกมไปหลายพันล้านผ่านบั๊กนี้

เราจะทำการรับผิดชอบในสถานการณ์นี้, ดังนั้น เราจะไม่ทำการแบนบัญชีของผู้เล่นที่ใช้ประโยชน์จากบั๊กนี้

ในเรื่องนี้ เราจะทำการนำเงินในเกมที่ได้รับผ่านบั๊กนี้ และ/หรือไอเทม ที่เกี่ยวข้องเทียบเท่ากับมูลค่าที่ได้รับไป คืนมา

ขั้นตอนการนำเงินคืนมา

เงินในเกม และไอเทมที่ได้รับผ่านบั๊กนี้ จะถูกเรียกคืน ในวันที่  15 มิถุนายน 2559

ขั้นที่ 1: เงินในเกม

ทุกเงินในเกมที่ได้รับผ่านบั๊กนี้จะถูกริบคืนจากบัญชีของผู้เล่น

ขั้นที่ 2: รถถัง

ถ้าจำนวนของเงินในเกม ของบัญชีผู้เล่นน้อยกว่ามูลค่าที่ได้รับไปผ่านบั๊กครั้งนี้ ระบบจะทำการรีสตาร์ท เพื่อนำรถถังที่ซื้อไปคืนกลับ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน ในราคาเต็มจำนวน

ขั้นที่ 3: ยุทธปัจจัย

ถ้าหนี้ของผู้เล่นยังจ่ายได้ไม่เต็มจำนวน หลังขั้นที่สอง ระบบจะทำการริบกระสุน สะเบียงกรัง ยุทธปัจจัย และลายพรางจากรถถังทั้งหมดที่มีในโรงรถ  (เริ่มตั้งแต่ รถถังเทียร์ X ).

ขั้นที่ 4: อุปกรณ์

ถ้าหนี้ยังจ่ายได้ไม่เต็มจำนวน ระบบจะทำเริ่มทำการ ริบอุปกรณ์จากทุกรถถังที่มีในโรงรถ (เริ่มตั้งแต่รถถังเทียร์ X ).

โปรดจำไว้ว่า การใช้ประโยชน์จากบั๊ก และการใช้ช่องโหว่ของการละเมิดกฎในเกม End User License Agreement and Game Rules อาจจะส่งผลในกาทำให้บัญชีถูกแบนถาวร  ท่ามกลางบทลงโทษอื่นๆ

ปิด