[ผล] Total Annihilation

ท่านผู้บัญชาการ,

เราหวังว่าจะมีโชคคราวหน้า เราไม่ได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่เราทำดีที่สุดแล้ว และหวังว่ากิจกรรมหน้าจะทำได้ ฝึกฝนต่อไปท่านผู้บัญชาการทุกท่าน!

Mobilize!

ปิด