[กิจกรรม] ลายพรางในตำนาน - ความกล้าหาญแด่ M36 Jackson

ผู้บัญชาการ,

เป็นทหารกล้าแห่งทีมยานเกราะของท่านด้วยลายพรางพิเศษนี้ ที่ออกแบบมาเพื่อ M36 Jackson โดยเฉพาะ บนป้อมปืน ท่านจะเห็นสามเหลี่ยม สามสี แต่ละส่วนเป็นตัวแทนของ ความภักดี ความรัก และการเสียสละ. 

ด้วยความกล้าหาญนี้ รถถังท่านจะได้รับค่าการพรางเพิ่ม +4%. ที่จะทำให้ท่านล่องหนไปในสิ่งกำบังได้ เพื่อการเข้าถึงศัตรู ก่อนที่มันจะรู้ตัว

แสดงจิตวิญญาณแห่งการรบได้แล้ววันนี้!

Mobilize!


กิจกรรมเริ่ม: 23 สิงหาคม 2559 (อังคาร) @ 12:50 เวลาไทย

กิจกรรมสิ้นสุด: 06 กันยายน 2559 (อังคาร) @ 12:50 เวลาไทย

ลายพรางในตำนานนี้สามารถพบได้ ในส่วนของลายพรางสำหรับ M36 Jackson.

Valor

ราคาขาย: 650

ปิด