ปัญหาชั่วคราวในการใช้จ่ายผ่านระบบ Android ใน Google Play store [อัพเดท]

อัพเดท: ปัญหาที่มีกับการใช้จ่ายผ่าน Google Play Store ได้ทำการแก้ไขแล้ว การทำงานของร้านค้าในเกมกลับมาใช้งานได้ตามปรกติ ในเวลาอันสั้น สินค้าที่ได้ทำการซื้อไปจะถูกส่งมอบไปให้ไอดีผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ

 

พลรถถัง,

ในตอนนี้ เราประสบปัญหาทางเทคนิคในเรื่องการจ่ายเงินในเกมไอดีของท่าน ที่ใช้งานในระบบ Android.

เป็นการชั่วคราว ตอนนี้โปรดระงับการใช้จ่ายผ่านระบบAndroid ใน Google Play Store.

เรากำลังทำการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ โดยการทำงานในร้านของขวัญจะกลับมาใช้งานได้ดังเดิมในเร็วนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งในเรื่องนี้

 

สำคัญ: สินค้าในเกมทั้งหมด ที่ท่านได้ซื้อมาแต่ยังไม่ได้รับของ จะถูกส่งมอบอัตโนมัติ เมื่อการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น

ปิด