ปัญหาห้องฝึกซ้อม

ผู้เล่นทุกท่าน,

ปัญหากับระบบห้องฝึกซ้อม ได้ถูกระบุแล้ว:

  • ผู้เล่นที่ไม่สามารถออกจากห้องฝึกซ้อม หลังผู้สร้างเริ่มต้นออกจากห้องไป

การแก้ปัญหาชั่วคราว:

  • ผู้เล่นจะกลับไปยังโรงรถของพวกเขา หลังเซิฟเวอร์ปรกติ รีสตาร์ท การรีสตาร์ทจะมีขึ้นทุกวันอังคาร พฤหัส และเสาร์เวลา 4:00 ของไทย
  • เลือกห้องฝึกซ้อมอย่างระวัง
  • เมื่อสร้างห้องฝึกซ้อม ให้คนอื่นๆออกห้องก่อนที่ท่านจะออกไปด้วย
  • ผู้สร้างห้องสามารถนำผู้เล่น AFK ออกจากห้องฝึกซ้อมด้วยปุ่ม "X" สีแดงก่อนออกจากห้อง
  • จำไว้ว่าผู้สร้างห้องฝึกซ้อม จะต้องให้คนอื่นออกจากห้องก่อน

ทีมงาน World of Tanks Blitz กำลังทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้ การแก้ไขวางแผนไว้ว่าจำมีขึ้นในการอัพเดทต่อไป

ปิด