เปิดเผยอัพเดท 1.5

ท่านผู้บัญชาการ!

อัพเดท 1.5, เราจะใช้ชื่อว่า 'Brtish Steel' กับการมาของกองกำลังเสริมใหม่ล่าสุด  เรายังไม่บอกท่านมากในเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ แต่เรามีความลับจะมาเผยให้ท่านทราบในไม่ช้านี้...

เข้าสู่ฟอรั่มของเราเพื่อพูดคุยเรื่องนี้กันต่อ และเผยความในใจของท่านในเนื้อหาต่อไปนี้  อย่าลืมตืดตามข่าวสารสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นใน World of Tanks Blitz!

สนทนาต่อในฟอรั่ม

ปิด