อัพเดท 1.7 ออกเดินทางแล้ว!

ท่านผู้บัญชาการ!

World of Tanks Blitz 1.7 อัพเดทใหม่ ใกล้แล้ว  แม้ว่าเรายังไม่ได้วางแผนที่จะทำให้ท่านแปลกใจในตอนนี้ แต่ภาพข้างล่างคงบอกเล่าเรื่องราวต่อไปได้อย่างดี:

ติดตามข่าวสารของการอัพเดท 1.7 ให้ดี! ในตอนนี้ ท่านสามารถเข้าไปที่ ฟอรั่มของเรา เพื่อสนทนาในเรื่องราวที่ท่านคิดกับการอัพเดทใหม่ที่กำลังมาถึง!

Mobilize!

ปิด