อัพเดท 1.9 ออกเดินทางแล้ว!

ท่านผู้บัญชาการ,

อัพเดท 1.9 ใกล้มาถึงอล้ว ! ภาพด้านล่างคือคำใบ้ที่จะบอกว่าท่านจะได้พบอะไรในการอัพเดทครั้งต่อไป

Update 1.9 wallpaper 1
ปิด