อัพเดท 2.1 - สนทนากองทัพ

ผู้บัญชาการ,

เวอร์ชั่น 2.1 จะถูกเพิ่มเข้ามา เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ทุกคนรอคอยมากที่สุด – ระบบในการสื่อสาร กับสมาชิกในกองทัพ ค้นหาพลาทูนเพื่อเข้ารบ หรือ ถามคำถามในช่องทางส่วนตัวของกองทัพท่านเอง  ทั้งหมดนี้จะเป็นจริงได้ ด้วยระบบการสนทนากองทัพ!

ช่องทางแยกจากกัน — ช่องสนทนากองทัพ — จะปรากฎ ในหน้าจอข้อความ ถ้าท่านไม่ใช่สมาชิกของกองทัพ  คำเตือน “ท่านยังไม่่ได้อยู่ในกองทัพ” และปุ่มกองทัพ จะแสดงในหน้าจอ การสนทนานี้ จะแสดงข้อความจากสมาชิกของกองทัพที่ท่านอยู่  ข้อความของผู้นำกองทัพ และรอง พร้อมทั้งข้อความของท่านเอง จะแสดงสีที่แตกต่างกันออกไป  รายชื่อเมื่อออฟไลน์ของสมาชิกในกองทัพ จะแสดงทางฝั่งซ้ายของจอ  ยังมีตัวแสดงในการบ่งชี้ของสมาชิกออนไลน์: เช่น ออนไลน์ 7/42 (หมายถึง 7 คนจาก 42 คนของสมาชิกกองทัพ ที่ออนไลน์).

ข้อความสนทนาใหม่ จะวางที่ส่วนบนของหน้าจอ  ของเก่า จะอยู่ที่ด้านล่าง

ถ้าแถบสนทนากองทัพ ใช้งานไม่ได้ ท่านจะเห็นตัวบ่งชี้ ในข้อความที่ยังไม่ได้อ่านที่นั้น

เดี่ยวก่อน , เราไม่ใช่ผู้เล่นกองทัพ  การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อเราไหม?

  1. แถบการสนทนากองทัพ จะใช้งานได้แม้ว่า จะไม่ใช่ผู้เล่นในกองทัพ เมื่อกด จะมีข้อความเตือน“ ่ท่านยังไม่ได้อยู่ในกองทัพ” และปุ่มที่นำผู้เล่นไปสู่ส่วนของกองทัพ จะแสดงทางฝั่งขวาของหน้าจอ  ผู้เล่นสามารถมุ่งไปยัง “กองทัพ” ในการค้นหา หรือเพื่อสร้างกองทัพ
  2. แทนที่ไอค่อนของ “การเชิญเพื่อน” ในส่วนบนของบาร์ทางขวา ซึ่งจะคล้ายกับส่วนในเมนู “การสนทนา” ที่มีจากส่วนบนทางฝั่งซ้าย
  3. ปุ่มสำหรับสร้างพลาทูน จะปรากฎจากฝั่งซ้ายของบาร์ส่วนบน เมื่อเลือกการติดต่อ มันจะใหญ่ขึ้น  ไอค่อน ในนั้นจะแทนที่ด้วยข้อความ “สร้างพลาทูน”.
  4. ชื่อของผู้เล่นที่เลือก จะวางไว้ที่ด้านบนของบาร์ในส่วนกลาง เช่นเดียวกันกับเมนูที่มีปุ่ม เพิ่มเพิ่ม หรือบล็อค เป็นต้น

 

ปิด