อัพเดท 2.10 - วันเกิดรถถัง

ท่านผู้บัญชาการ,

บางสิ่งที่เหมือนเพื่อนแท้ และ ไวน์ที่ดี เสริมวัยของเราได้ ในอัพเดท 2.10, รถถังของท่าน จะมีวันเกิดด้วย! นอกจากการตัดเค๊กที่เราไม่มีในเกม รถถังของท่านจะได้รับตัวเสริมในการได้รับ XP และเงิน

วันเกิดรถถัง กำหนดจากเวลาที่รถถังเข้ามาประจำการในโรงรถท่าน  ทุก 3 เดือน รถถังท่านจะได้รับการเสริมโบนัสตัวคูณ

ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง

Mobilize!


 1. แต่ละรถถังในโรงรถ มีระยะเวลาดังต่อไปนี้:
  - 3 เดือน นับแต่วันที่ซื้อมา (91 วัน)
  - 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อมา (182 วัน)
  - 9 เดือน นับแต่วันที่ซื้อมา (273 วัน)
  - 1 ปี (364 วัน), และจากนั้นไปทุก 3 เดือน
 2. วิธีการที่กลไกของระยะทางตามช่วง นั้นทำงาน:
  - รถถังได้รับการเพิ่มโบนัส XP ตัวคูณ (เช่น X5) และโบนัสตัวคูณเครดิต (เช่น X2).
  - โบนัสระยะทาง ใช้งานหลังกิจกรรม x2
  - โบนัสระยะทาง สามารถได้รับ ระหว่างสามวันหลัง วัน Seasonal Milestone (เช่น โบนัสตัวแปร ไม่ได้แทนที่ด้วยตัวแปร x2 ทั่วไป จนกว่าผู้เล่นใช้งานมัน) ถ้าผู้เล่นไม่เข้าเกมระหว่างสามวันนี้ โบนัสจะแทนที่ด้วยตัวแปร x2
 3. หลังผู้เล่นได้รับโบนัสระยะทาง สำหรับชัยชนะ ตัวแปร และไอค่อนการฉลองจะหายไป และตัวแปรจะกลับไปยังค่าปรกติที่ระบุ
 4. ระหว่างโบนัส X3 และX5 ตัวแปรทำงานอยู่ โบนัสระยะทางจะให้ความสำคัญ(เช่น ระยะทางโบนัสที่มอบให้ ตามความสำคัญ แม้ว่า มีกิจกรรม สำหรับรถถังในเวลานั้น).
 5. โบนัสระยะทาง ไม่รวมกันกับโบนัสตัวแปรอื่นๆ
 6. ในการรับโบนัสระยะทาง รถถังต้องอยู่ในโรงรถอย่างน้อย 3 เดือน ถ้าผู้เล่น ขายรถถังนี้ไป แบะจากนั้นซื้อกลับมาอีกครั้ง ระยะทางจะนับในการซื้อครั้งล่าสุดเป็นต้นไป การนับเชื่อมโยงไปยังวันที่รถถังได้เข้ามาในโรงรถ และไม่ใช่วันที่
 7. หลังเข้าสู่เกม ผู้เล่นเห็น คำเตือนการฉลอง ด้วยปุ่ม “AFFIRMATIVE!” ซึ่งผู้เล่นสามารถปิดคำเตือนนี้ได้
 8. ถ้าผู้เล่น อยู่ในการรบ เมื่อโบนัสระยะทางใช้งานสำหรับรถถัง คำเตือนจะปรากฎ ทันทีที่ผู้เล่นเข้าโรงรถ
 9. คำเตือนระยะทาง ปรากฎเฉพาะสำหรับรถถังแต่ละคัน ถ้าผู้เล่นปิดคำเตือนไป และไม่ได้ใช้งานโบนัส คำเตือนต่อไปจะไม่ปรากฎ แม้ว่าโบนัสระยะทางจะใช้งานได้
 10. วันที่ของระยะทางแต่ละช่วง จะแสดงในหน้าต่างคุณสมบัติรถถัง
 11. รถถังเทียร์ I จะไม่มีช่วงของระยะทาง

 

Seasonal Milestone รางวัล

 1. แต่ละ Seasonal Milestone, รถถังจะได้รับทอบโบนัสตัวแปรต่อไปนี้:
  - x5 สำหรับ XP
  - x2 สำหรับ เงิน
 2. รางวัล เหมือนกันในทุกรถถัง และไม่ได้ขึ้นกับเทียร์
ปิด