อัพเดท 2.10 - นี้มันอะไรกัน?

ผู้บัญชาการ,

ข้อความนี้มาจากแนวหน้าครั้งใหม่ ที่มาพร้อมก้อนหินผ่านหน้าต่างของเรา หน่วยสอดแนมต้องไปฝึกใหม่แล้วละ แต่ในตอนนี้ มีเรื่องสำคัญมากในข้อความ

นี้มันอะไรกันนะ?

ไปแก้ปริศนากัน

Mobilize!

ปิด