อัพเดท 2.6 - รถถังเบาเยอรมัน

ท่านผู้บัญชาการ,

สายวิจัยเยอรมัน จะเพิ่มสายใหม่ ในอัพเดท 2.6! รถถังเหล่านี้ จะมาให้ท่านวิจัยในไม่ช้า:

  • เทียร์ 3: Pz-IIG
  • เทียร์ 4: Pz.Kpfw. II Luchs 
  • เทียร์ 5: VK 16.02 Leopard
  • เทียร์ 6: VK 28.01
  • เทียร์ 7: Spähpanzer SP I C
  • เทียร์ 8: Ru 251 

สกรีนช๊อตด้านล่าง!

ปิด