การทำกำไรของรถถังในเวอร์ชั่น 2.8

เงินคือหนึ่งในค่าฝช้จายหลักที่มีในเกม ท่านสามารถใช้งานเงินหรือเครดิต ในการอัพเกรดรถถังท่าน หรือทำการซื้อ รถถังที่ทรงพลังกว่าเดิม ทุกๆพลรถถัง ได้รับเงินหลังจากการบ; จำนวนของมันนั้นขึ้นกับประสิทธิภาพการรบส่วนตัวที่มี และเกี่ยวข้องกับราคาของค่าซ่อม และการเติมกระสุนด้วย ระดับกำไรที่ได้รับ จะตั้งค่าส่วนตัวไว้ในแต่ละรถถัง และในเวอร์ชั่นใหม่นี้ ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ได้รับการปรับแต่งในรถถังหลายๆคัน

การเปลี่ยนครั้งนี้ นำเราไปสู่การแก้ไขในสองปัญหา หนึ่งนั้นคือ มันมีความจำเป็นในการ ทำให้กำไรที่แตกต่างกัน ของรถถัง ที่แนะนำเข้ามาในเกมในแต่ละเวอร์ชั่นนั้นสอดคล้องกัน  สองนั้นคือ ผู้เล่นที่ได้รับผลของประสิทธิภาพของรถถังในเทียร์ IX–X , จากการเสียผลกำไรอย่างเห็นได้ชัด ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ เราได้ลดค่าการซ่อมลงมา —โดยหลักคือสำหรับรถถังเทียร์สูง

ผลกำไรของรถถังพรีเมี่ยมจะยังคงเดิม

ตัวอย่าง:

เพื่อให้เห็นภาพตัวอย่าง เราได้ทำการทดลองด้วย T62-A, ค่าซ่อมของมันจะลดลง 56%, และการทำกำไร—อีก 13%. เราได้เลือกผู้เล่นที่ประสบการณ์น้อย เป็นผู้บัญชาการ ซึ่งทำการรบ 5 ครั้งติดต่อกันในรถถังนี้ ทุกการรบ ที่มีนั้นไม่ได้ใช้งานบัญชีพิเศษ และลายพลาง ด้วยกระสุน APCR เท่านั้น และใช้งาน Automatic Fire Extinguisher, First Aid Kit และ Repair Kit.

(2.7) (2.8)

ผลของการรบ 5 ครั้ง ก่อนและหลังเวอร์ชั่น 2.8

ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพ สำหรับการรบ 5 ครั้ง ก่อนและหลังเวอร์ชั่น 2.8

ผลที่ได้ ค่าเฉลี่ยกำไรจะลดลง 3,834 เงิน และค่าซ่อมเป็น 12,027, ซึ่งเพิ่มเงินโดยรวมที่ได้รับมา ดังนั้น หลังการใช้งานเวอรชั่น 2.8 ผู้บัญชาการอาจจะได้รับเงิน 10,245 หน่วย แทนที่ 30,717 หน่วย .

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การประับแต่งผลกำไร สำหรับเวอร์ชั่น 2.8 จะนำเสนอในแบบด้านล่าง การเพิ่มของผลกำไร และลดค่าซ่อม จะทำสัญลักษณ์สีเขียวไว้ จำไว้ว่า ในบางกรณี กำไรที่ลดลง จะถูกชดเชย โดยการลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในค่าซ่อม

โซเวียต

 •        T-34: กำไร +17%;
 •        KV-1: กำไร +14%;
 •        SU-85: กำไร +11%;
 •        SU-100: กำไร +15%;
 •        T-150: กำไร −29%;
 •        T-43: กำไร +3%;
 •        IS: กำไร +12%;
 •        KV-13: กำไร −25%;
 •        ISU-152: กำไร +12%, ค่าซ่อม −10%;
 •        IS-3: กำไร +5%, ค่าซ่อม −24%;
 •        T-44: กำไร −10%, ค่าซ่อม −35%;
 •        KV-4: กำไร −10%, ค่าซ่อม −31%;
 •        Object 704: กำไร −6%, ค่าซ่อม −23%;
 •        IS-8: กำไร −19%, ค่าซ่อม −44%;
 •        T-54: กำไร −12%, ค่าซ่อม −50%;
 •        ST-I: กำไร +8%, ค่าซ่อม −41%;
 •        Object 268: กำไร −6%, ค่าซ่อม −32%;
 •        T-62A: กำไร −13%, ค่าซ่อม −56%;
 •        Object 140: กำไร +5%, ค่าซ่อม −46%;
 •        IS-4: กำไร +5%, ค่าซ่อม −42%;
 •        IS-7: กำไร −23%, ค่าซ่อม −46%.

เยอรมัน

 •        Pz.Kpfw. II Luchs: กำไร −39%;
 •        Pz.Kpfw. IV Ausf. D: กำไร −41%;
 •        Durchbruchswagen 2: กำไร +28%;
 •        Hetzer: กำไร +18%;
 •        StuG III Ausf. G: กำไร +13%;
 •        VK 30.01 (H): กำไร +13%;
 •        Jagdpanzer IV: กำไร +15%;
 •        VK 36.01 (H): กำไร +15%;
 •        VK 30.01 (P): กำไร −20%;
 •        VK 30.01 (D): กำไร −25%;
 •        Tiger I: กำไร +9%;
 •        Jagdpanther: กำไร −28%;
 •        Jagdpanther II: กำไร +3%, ค่าซ่อม −17%;
 •        VK 45.02 (P) Ausf. A: กำไร −5%, ค่าซ่อม −32%;
 •        Ferdinand: กำไร +4%, ค่าซ่อม −18%;
 •        Indien-Panzer: กำไร +4%, ค่าซ่อม −29%;
 •        Tiger II: กำไร +9%, ค่าซ่อม −30%;
 •        Panther II: กำไร −2%, ค่าซ่อม −37%;
 •        Leopard Prototyp A: กำไร +14%, ค่าซ่อม −48%;
 •        E 50: กำไร −12%, ค่าซ่อม −49%;
 •        VK 45.02 (P) Ausf. B: กำไร +3%, ค่าซ่อม −42%;
 •        E 75: กำไร −19%, ค่าซ่อม −42%;
 •        Jagdtiger: กำไร −5%, ค่าซ่อม −29%;
 •        Maus: กำไร −4%, ค่าซ่อม −45%;
 •        E 50 Ausf. M: กำไร −15%, ค่าซ่อม −53%;
 •        Leopard 1: กำไร +5%, ค่าซ่อม −56%;
 •        E 100: กำไร −27%, ค่าซ่อม −48%;
 •        Jagdpanzer E 100: กำไร −7%, ค่าซ่อม −29%.

อเมริกา

 •        T1 Heavy Tank: กำไร +20%;
 •        M10 Wolverine: กำไร +16%;
 •        M6: กำไร +11%;
 •        M4A3E8 Sherman: กำไร +5%;
 •        M4A3E2 Sherman Jumbo: กำไร −21%;
 •        M18 Hellcat: กำไร +8%;
 •        M36 Jackson: กำไร +9%;
 •        T20: กำไร +11%;
 •        T29: กำไร +15%;
 •        T25 AT: กำไร −6%;
 •        T28 Prototype: กำไร +7%, ค่าซ่อม −7%;
 •        T28: กำไร +14%, ค่าซ่อม −9%;
 •        M26 Pershing: กำไร +3%, ค่าซ่อม −28%;
 •        T32: กำไร +11%, ค่าซ่อม −27%;
 •        T30: กำไร +14%, ค่าซ่อม −29%;
 •        M103: กำไร −18%, ค่าซ่อม −42%;
 •        M46 Patton: กำไร −19%, ค่าซ่อม −52%;
 •        T95: กำไร −12%, ค่าซ่อม −17%;
 •        T110E4: กำไร +25%, ค่าซ่อม −36%;
 •        M48A1 Patton: กำไร −19%, ค่าซ่อม −57%;
 •        T110E3: กำไร −9%, ค่าซ่อม −31%;
 •        T110E5: กำไร −17%, ค่าซ่อม −46%.

อังกฤษ

 •        Alecto: กำไร +19%;
 •        Churchill I: กำไร −26%;
 •        AT 2: กำไร +9%;
 •        AT 8: กำไร +14%;
 •        AT 7: กำไร +32%;
 •        Centurion Mk. I: กำไร +2%, ค่าซ่อม −37%;
 •        AT 15: กำไร +28%, ค่าซ่อม −22%;
 •        Caernarvon: กำไร +7%, ค่าซ่อม −29%;
 •        Conqueror: ค่าซ่อม −46%;
 •        Tortoise: กำไร +11%, ค่าซ่อม −32%;
 •        Centurion Mk. 7/1: กำไร +11%, ค่าซ่อม −48%;
 •        FV215b: กำไร +5%, ค่าซ่อม −41%;
 •        FV215b (183): กำไร +24%, ค่าซ่อม −26%;
 •        FV4202: กำไร +7%, ค่าซ่อม −54%.

ญี่ปุ่น

 •        STA-1: กำไร −2%, ค่าซ่อม −38%;
 •        Type 61: กำไร +7%, ค่าซ่อม −47%;
 •        STB-1: กำไร +6%, ค่าซ่อม −54%;
 •        Panzer IV Anko Special: กำไร −28%.

ในการที่จะเตอบคำถามให้ชัดเจน เราได้ตัดสินใจในการสัมภาษณ์ Andrew Panasiuk, ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการปรับสมดุลกำไร

สะดวกยังไงบ้างในการเล่นในรถถังหลังจากการปรับสมดลกำไร? อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆ?

เราได้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้เล่นที่มีผลเฉลี่ยของอัตราประสิทธิภาพ และสร้างสองสิ่ง:

 1. ลดค่าซ่อมลง
 2. ปรับกำไรของทุกรถถัง ในจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในรถถังที่นำมาใช้ล่าสุดแบบเก่า

ผลนี้ในผู้เล่นที่สามารถ ทำการรับเครดิตเพิ่มด้วยค่าใช้จ่ายเดิม

เราจะเข้าใจยังไงในส่วน “สร้างราคาของความผิดพลาดน้อยลงสำหรับเทียร์สูงขึ้น (IX–X)”? นี้หมายถึงว่า เราจะไม่รู้สึกแย่อย่างมากในผลกการรบ ถ้าเราเล่นแบบแย่ๆในการรบ เทียบกับสถิติโดยรวมทั้งหมด?
ทางปฎิบัติก็ใช่ การซ่อมจะยังคงขยายส่วนสำหรับเทียร์
IX–X , และราคาในตอนนี้ลดลงตามปรกติครึ่งนึง

ท่านกำลังจะลดกำไรของทุกรถถังลงในอนาคตใช่ไหม?

เรารู้เรื่องของปัญหาในสายวิจัย เก่า และ ใหม่ เช่นเดียวกันกับ การไม่สมดุลในกำไร ของรถถังอื่นๆ และเราได้ตัดสินใจในการทำเช่นนี้ในครั้งเดียว และตั้งแต่นี้ เราจะเฝ้าดูกำไรของทุกรถถัง และแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงจะรวมอยู่ในรายละเอียดอัพเดท

เป็นที่รู้กันดี ว่ารถถังเทียร์สูงนั้นมีอัตรากำไรต่ำ คุณไม่คิดว่า รถถังเหล่านี้จะไม่นิยมเลยรึ และ ไม่มีแรงจูงใจให้ต้องทำการวิจัยไปยังสายบนสุด?

เหมือนอื่นๆ ผู้เล่นจะสามารถเล่นในรถถังเทียร์ X แม้ว่าจะไม่มีบัญชีพิเศษ ยุทโธปกรณ์ และกระสุนที่ใช้งานอย่างชาญฉลาด

สายวิจัยใหม่ จะใช้งานด้วยกำไรที่ปรับแต่งนี้ไหม?

ใช่แล้ว สายวิจัยใหม่จะมีการปรับแต่งผลกำไรแล้ว

การเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้งานในรถถังพรีเมี่ยมในอนาคตไหม?

เรายังไม่เปลี่ยนการตั้งค่าในรถถังพรีเมี่ยม

รถถังเทียร์ VI–VIII ใช้งานในฐานะตัวทำกำไร รถถังอะไรที่จะสบายที่สุดในด้านการประหยัดเครดิตกันะ?

รถถังเทียร์ V–VIII ตามที่มันเป็นมา

คุณวางแผนในการปรับสมดุล ราคารถถัง เนื่องจากการลดกำไรของรถถังบางคันไหม?

จริงๆแล้ว กำไรจะคงเดิม ดังนั้นเรายังไม่วางแผนในการเปลี่ยนแปลงราคา

รถถัง Panzer IV Anko Special ส่วนกำไรนั้นลดลง แต่ผู้พัฒนายืนยันว่า รถถังพรีเมี่ยมจะไม่มีการปรับสมดุล อะไรที่เป้ฯสาเหตุการเปลี่ยนนี้? เรามีรถถังที่มีอัตรากำไรแน่นอน แต่ก็ยังเปลี่ยนแปลง

รถถัง Panzer IV Anko Special คือรถถังพิเศษ มันปรากฎว่ามีรถถังแบบนี้ในสนามรบมากมาย และกำไรของรถถัง Panzer IV Anko Special นั้นสูงกว่าที่เราคาดไว ผู้เล่นที่มีรถถังเช่นนี้ มีเวลามากในการสะสมเครดิต ก่อนการอัพเดท 2.8 จใช้งาน

ในการอัพเดทก่อนหน้านี้ รถถัง Jagdpanther เป็นอะไรที่พิเศษ เนื่องจากกำไรที่สูง คุณไม่คิดว่ามีตัวเลือกในการทิ้งมันไว้แบบนั้นรึ?

ผู้พัฒนากล่าวไว้ในตอนต้นๆ ของฟอรั่มว่า กำไรของรถถังนี้สูงไป และพวกเขาวางแผนในการแก้ไข ระหว่างการปรับสมดุล สายวิจัย ใหม่ และเก่า ดังนั้นกำไรที่เปลี่ยนไปนั้น เป็นไปตามคาด และการวางแผนไว้

มองดูที่ E 50 Ausf. เป็นตัวอย่าง ราคาซ่อม ลดลง 53% และกำไรลดลง 15%. การลดราคาค่าซ่อม และ ลดกำไร ทให้รถถังนี้เป็นที่ชื่นชอบ

นี้คือการสรุปรวมในกลุ่มการวิเคราะห์

ก่อนการปรับสมดุล:

 • ได้รับเครดิต—30,000
 • ค่าซ่อม—19,000
 • หลังปรับสมดุล:
 • ได้รับเครดิต—25,000
 • ค่าซ่อม—9,000

ดังนั้น ท่านได้รับ 5,000 เครดิตน้อยลง และจ่าย 10,000 เครดิตน้อยลงในการซ่อม นั้นหมายถึงท่านทำกำไรได้ 5,000 เครดิตมากกว่าเดิม

กระสุน / ยุทโธปกรณ์ของเทียร์สูง มีราคาที่ลดลงเนื่องด้วยการลดกำไรรึ?

เราได้สร้างการตัดสินใจนี้ หลังสถิติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินที่เปลี่ยนไป จะรวบรวมและวิเคราะห์

ปิด