อัพเดท 2.8 - จัดระเบียบช่องยุทโธปกรณ์

ผู้บัญชาการ,

ในการสร้างการจัดการเพื่อให้ยุทโธปกรณ์นั้นไม่ซับซ้อน มันจะถูกแบ่งแยกให้ต่างกันในอัพเดท 2.8. ยุทโธปกรณ์จะแบ่งเป็น 2 ชุด: 1) "ยุทโธปกรณ์" จะใช้ สำหรับ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานเมื่อใช้; 2) "เสบียงกรัง" จะอ้างอิงถึงยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานอัตโนมัติในการรบ ช่องเหล่านี้จะสร้างมาเพื่อใช้งานในการจัดการทรัพยากรในการรบของท่านให้ง่ายขึ้น

ในโรงรถ

เมื่อเข้าสู่โรงรถ ท่านจะเห็นแผงใหม่สำหรับเสบียงกรัง  เสบียงกรังเหล่านี้สามารถซื้อ ขาย และเติมได้ในกติกาปรกติ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานอัตโนมัตินี้ จะมีผลถาวรผ่านทั้งการรบ

โดยการแยกส่วนที่ต่างไปในช่องยุทโธปกรณ์ ท่านจะเข้าสู่ร้านค้า และสามารถดู ยุทโธปกรณ์ได้ในแต่ละแบบ

ในการรบ

ท่านจะเห็นแผงสำหรับเสบียงกรัง เมื่อการรบเริ่มต้น แผงเสบียงกรังจะซ่อนเมื่อข้อความ "Let's battle!" ปรากฎ ท่านสามารถหาแผงเสบียงกรัง ในที่เดียวกันทุกเวลาเมื่อขยายแผงผู้เล่นออก

ทุกยุทโธปกรณ์จะมีเวลาคูลดาวน์ ในการแสดงรูปไอค่อนที่ด้านขวาบนของจอ เมื่อมันพร้อมใ้ชอีกครั้ง

รายการความเปลี่ยนแปลงกับยุทโธปกรณ์เดิม

การเปลี่ยนแปลงไปยังเกม เพื่อสร้างความสะดวก ในรถถังที่มี และ ปรับความไม่สมดุลในรถถัง

First Aid Kit

 

 • เปลี่ยน: นำการป้องกันลูกเรือจากการบาดเจ็บสาหัส และเพิ่มคูลดาวน์
 • ระยะเวลา: 0วิ
 • คูลดาวน์: 90วิ
 • โบนัส: -
 • ประเภท: ทั่วไป
 • ราคา: 500-3000

 

Repair Kit

 • เปลี่ยน: นำออกในโบนัสความเร็วในการซ่อมโมดุลย์ ใส่คูลดาวน์
 • ระยะเวลา: 0วิ
 • คูลดาวน์: 90วิ
 • โบนัส: -
 • ประเภท: ทั่วไป
 • ราคาราคา: 500-3000

Engine Boost

 • เปลี่ยน: ลดโบนัส ลดระยะเวลา ใส่คูลดาวน์ เพิ่มราคา
 • ระยะเวลา: 15วิ
 • คูลดาวน์: 90วิ
 • โบนัส: 20%
 • ประเภท: พลัง
 • ราคาราคา: 1000-6000

Adrenaline

 • เปลี่ยน: ลดโบนัส ลดระยเวลา ใส่คูลดาวน์
 • ระยะเวลา: 15วิ
 • คูลดาวน์: 90วิ
 • โบนัส: 20%
 • ประเภท: สุดยอด
 • ราคาราคา: 1400-8400

Multi-Purpose Restoration Pack

 • เปลี่ยน: ใส่คูลดาวน์
 • ระยะเวลา: 0วิ
 • คูลดาวน์: 90วิ
 • โบนัส: -
 • ประเภท: พลัง
 • ราคา: 1000-6000

Manual Fire Extinguisher

 • นำออกจากเกม

Automatic Fire Extinguisher

 • เข้าสู่ส่วนเสบียงกรัง
 • ระยะเวลา: 0วิ
 • คูลดาวน์: 90วิ
 • โบนัส: -
 • ประเภท: ทั่วไป
 • ราคา: 500-3000

 

รายชื่อของเสบียงกรัง

Chocolate Bar, Can of Cola, Black Tea, White Rice, Standard Combat Rations

 • ผล: +3% ไปยังความเชี่ยวชาญลูกเรือ  ใช้งานอัตโนมัติ ผลถาวรตลอดหนึ่งการรบ
 • ประเภท: ทั่วไป

Case of Cola, Extra Combat Rations, Chocolate, Pudding and Tea, Onigiri

 • ผล: +10% ไปยังความเชี่ยวชาญลูกเรือ  ใช้งานอัตโนมัติ ผลถาวรตลอดหนึ่งการรบ
 • ประเภท: สุดยอด

Automatic Fire Extinguisher

 • ผล: ขจัดไฟอัตโนมัติ
 • คูลดาวน์: 90s
 • ประเภท: ทั่วไป

Standard Fuel

 • ผล: +3% ไปยังพลังเครื่องยนต์ และความเร็วในการเคลื่อนที่ป้อมปืน ใช้งานอัตโนมัติ ผลถาวรตลอดหนึ่งการรบ
 • ประเภท: ทั่วไป

Improved Fuel

 • ผล: +10% ไปยังพลังเครื่องยนต์ และความเร็วในการเคลื่อนที่ป้อมปืนผลถาวรตลอดหนึ่งการรบ
 • ประเภท: สุดยอด

Protective Kit

 • +15% โอกาสในการป้องกันลูกเรือจากการบาดเจ็บ
 • +10% เพิ่มความเร็วในการซ่อมโมดุลย์
 • +20% ป้องกันไฟในกรณีของเครื่องยนต์เสียหาย
 • +10% ความทนทานของรางกระสุน และถังน้ำมัน
 • ใช้งานอัตโนมัติ  ผลถาวรตลอดหนึ่งการรบ
 • ประเภท: พลัง

สำหรับทุกสัญชาติ มาตรฐาน และปรับปรุงเชื้อเพลิงในการใช้งาน แทนที่น้ำมัน และน้ำมันเบนซินตามสัญชาติ.

 

เสบียงกรังของเทียร์รถถัง

รายการด้านล่างที่จะแสดงยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานได้ สำหรับเทียร์ที่แตกต่างกัน ยุทโธปกรณ์ที่กดใช้งานเหล่านี้ จะยังคงไม่เปลี่ยนไป

Automatic Fire Extinguisher

 • เทียร์ 1: ใช่
 • เทียร์ 2: ใช่
 • เทียร์ 3: ใช่
 • เทียร์ 4: ใช่
 • เทียร์ 5: ใช่
 • เทียร์ 6: ใช่
 • เทียร์ 7: ใช่
 • เทียร์ 8: ใช่
 • เทียร์ 9: ใช่
 • เทียร์ 10: ใช่

ทั่วไป เสบียงกรัง

 • เทียร์ 1: ใช่
 • เทียร์ 2: ใช่
 • เทียร์ 3: ใช่
 • เทียร์ 4: ใช่
 • เทียร์ 5: ใช่
 • เทียร์ 6: ใช่
 • เทียร์ 7: ใช่
 • เทียร์ 8: ใช่
 • เทียร์ 9: ใช่
 • เทียร์ 10: ใช่

สุดยอด เสบียงกรัง

 • เทียร์ 1: ไม่
 • เทียร์ 2: ไม่
 • เทียร์ 3: ไม่
 • เทียร์ 4: ไม่
 • เทียร์ 5: ใช่
 • เทียร์ 6: ใช่
 • เทียร์ 7: ใช่
 • เทียร์ 8: ใช่
 • เทียร์ 9: ใช่
 • เทียร์ 10: ใช่

Standard Oil/Fuel

 • เทียร์ 1: ใช่
 • เทียร์ 2: ใช่
 • เทียร์ 3: ใช่
 • เทียร์ 4: ใช่
 • เทียร์ 5: ใช่
 • เทียร์ 6: ใช่
 • เทียร์ 7: ใช่
 • เทียร์ 8: ใช่
 • เทียร์ 9: ใช่
 • เทียร์ 10: ใช่

Improved Oil/Fuel

 • เทียร์ 1: ไม่
 • เทียร์ 2: ไม่
 • เทียร์ 3: ไม่
 • เทียร์ 4: ไม่
 • เทียร์ 5: ใช่
 • เทียร์ 6: ใช่
 • เทียร์ 7: ใช่
 • เทียร์ 8: ใช่
 • เทียร์ 9: ใช่
 • เทียร์ 10: ใช่

Protective Kit

 • เทียร์ 1: ใช่
 • เทียร์ 2: ใช่
 • เทียร์ 3: ใช่
 • เทียร์ 4: ใช่
 • เทียร์ 5: ใช่
 • เทียร์ 6: ใช่
 • เทียร์ 7: ใช่
 • เทียร์ 8: ใช่
 • เทียร์ 9: ใช่
 • เทียร์ 10: ใช่

สรุปรวม

 • สุดยอดเสบียงกรังที่ซื้อนั้น ใช้งานไม่ได้สำหรับเทียร์ I-IV. 
 • น้ำมัน/เชื้อเพลิงที่ปรับปรุง และ Field Test Kit ใช้งานไม่ได้สำหรับเทียร์ I-IV.
 • น้ำมัน/เชื้อเพลิงมาตรฐาน และ Protective Kit  ใช้งานได้เริ่มต้นเทียร์ I.  
ปิด