อัพเดท 2.9 - เสบียงกองทัพระดับ 8

ผู้บัญชาการ,

ในการเข้าร่วมกองทัพนั้นมีผลประโยชน์ที่ดี ไม่เฉพาะในเรื่องของการมีตราสัญลักษณ์ และทีมที่ยอดเยี่ยมในที่อยู่กับท่านเพื่อฝึกร่วมกัน, แต่ท่านยังจะได้ทำการปลดล็อคเสบียงกองทัพร่วมกันด้วย เสบียงเหล่านี้ รวมไปถึงการลดราคา และโบนัสที่จะช่วยท่านในการสร้างการสะสมรถถังของท่าน หรือเสริมในประสิทธิภาพการรบได้

อัพเดท 2.9 จะแนะนำระดับ 8 ของเสบียงกองทัพ, ซึ่งจะช่วยกองทัพท่าน ในการปลดล็อคส่วนลดดีๆได้

Mobilize!


โบนัสเสบียงกองทัพ: ระดับ 8

  • ค่าซ่อม- 5%
  • อุปกรณ์ - 5% 
  • ช่องโรงรถ
  • ส่วนลดการซื้อรถถัง - 5%

ทุกๆสิ่งที่ท่านอยากรู้ในเรื่องของเสบียงกองทัพ

 

ปิด