อัพเดท 2.9 - รีวิวผู้แบ่งปัน: เปลี่ยนแปลงในแผนที่ Black Goldville

ท่านผู้บัญชาการ,

หลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ได้แจ้งการดำเนินการไปแล้ว มันมีสิ่งที่สำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน 48ton_Ruckus ได้เห็นแผนที่นี้แล้ว และอยากจะพาเราไปชมรอบๆ นี้คือรีวิวของเขาในแผนที่ Black Goldville ใหม่!

ปิด