อัพเดท 2.9 - แอบชม

ผู้บัญชาการ,

ศัตรูเหล่านั้นมาไม่ดีแน่ๆ พวกมันยากที่จะส่งข้อความออกไป จึงส่งเป็นภาพถ่ายมาแทน อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนว่า พวกมันจะสร้างความยากลำบากสำหรับเรา ในการเรียงข้อความนี้ ด้วยความสามารถของท่าน มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้ ไปแก้ปริศนากัน!

Mobilize!

ปิด