อัพเดท 2.9 - ห้องฝึกซ้อม

ท่านผู้บัญชาการ,

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของทุกๆท่าน ห้องฝึกซ้อมจะใช้งานได้จริงแล้วใน World of Tanks Blitz. และเราจะไปสนุกกับส่วนนี้ในอัพเดท 2.9.

Mobilize!

นี้คือสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ในห้องฝึกซ้อม:

  • ตั้งชื่อห้องฝึกซ้อมของท่าน เพิ่มคำอธิบาย และเลือกแผนที่
  • รับชมและค้นหารายการของห้องฝึกซ้อมที่ใช้งานได้
  • แสดงประเภทการควบคุม (เช่น คีย์บอร์ด หรือแท็บเล็ต).
  • ตรวจสอบประวัติของผู้เล่นในห้องฝึกซ้อม
  • รับชมข้อมูลพื้นฐานของห้องฝึกซ้อมท่าน
  • สับเปลี่ยนระหว่างโรงรถ และห้องฝึกซ้อม ด้วยปุ่มที่เกี่ยวข้อง
  • มอบหมายผุ้เล่นในทีม A หรือ B. จำไว้ว่า: การยิงทีมตัวเองในห้องซ้อมไม่สามารถทำได้
  • แสดงรายการของผู้เล่น และผู้ใช้งานในคิว ห้องฝึกซ้อมสามารถรองรับได้มากถึง 20 ผู้เล่น: 7 ในแต่ละทีม และ 6ในคิว
  • แสดงสถานะ: “พร้อม” เมื่อผู้เล่นพร้อมในการรบ

ส่วนที่ดีที่สุดคือ?

ท่านจะต้องการใช้จ่ายในการซ่อมของท่านเอง ไอเทมใช้งานในการรบเช่นยุทโธปกรณ์ เสบียงกรัง โมดุล และกระสุน จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนลดในค่าซ่อม ที่ท่านได้รับในเสบียงกองทัพ จะสามารถใช้งานได้ในห้องฝึกซ้อมด้วย

ดูห้องภาพสื่อเพื่อชมภาพของห้องฝึกซ้อม

ปิด