อัพเดท 3.0 - อัพเดทแผนที่ Falls Creek

ผู้บัญชาการ,

หลังจากถูกใช้ในการรบนับไม่ถ้วน ตอนนี้ภูมิประเทศของ Falls Creek ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากมาย องค์ประกอบเก่าไม่มากยังคงอยู่ในแผนที่  การรบในนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป.

การเปลี่ยนอาจจะดีขึ้น ที่เราต้องการ คือการศึกษาในกลยุทธ์ที่ใช้งานในนี้ให้ดี.

Mobilize!


การเปลี่ยนใน Falls Creek

การแบ่งรายละเอียดของโครงสร้างหลัก ใน Falls Creek:

ทำใหม่ในพื้นที่สะพาน

ที่คุ้มกันได้รับการปรับสมดุลใหม่ ทางผ่านนำไปสู่สะพานนั้นได้เพิ่มเข้ามา หนึ่งทางใกล้กับสะพาน อันอื่นๆจากทางหุบเขา

การพัฒนาแผนที่ตรงกลาง สำหรับการส่องศัตรูในช่วงต้นเกม

ที่แรกๆที่จับศัตรูได้ น้ำตรงกลางได้ลดลง ไปยังตรงกลางแผนที่ ถ้าท่านต้องการรายงานตำแหน่งศัตรูตั้งแต่ต้นๆเกม

เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในโรงงาน

เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่ควบคุมหลักของโรงงานได้รับการปรับสมดุลใหม่ พื้นที่โรงงานได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วย รวมทั้งการย้ายพื้นที่ธง

ยกเครื่องพื้นที่โรงงาน

ทางอ้อมของโรงงานได้ทำใหม่ วัตถุหลายอย่างได้เพิ่มไปยังด้านข้าง เพื่อให้ง่ายในการเคลื่อนไปรอบๆ ตำแหน่งรถถังพิฆาตใหม่ ไดเพิ่มเข้ามา เพื่อให้ง่ายขึ้นในการโจมตีศัตรูที่กำลังเข้ามาในทางอ้อมของโรงงาน

การแก้ไขทั่วไป ได้เข้ามาใช้ในการปรับสมดุล ของพืชพันธ์จำนวนมาก และองค์ประกอบต่างๆของเกม

ปิด