อัพเดท 3.0 - ดูว่ามีอะไรกัน

ผู้บัญชาการ

เราไม่เคนเชื่อใจทีมข่าวของเราในการมอบข้อมูลในชื้นเดียว อีกครั้งที่พวกเขาทำงานได้ดีในการมอบข้อมูลที่แม่นยำกับสิ่งที่อยู่แนวหน้า  พวกเขาไม่มีเวลาในการทำภาพนี้ให้สมบูรณ์ แต่อย่างน้อยพวกเขาก็นำมันมาแบบเป็นชิ้นส่วน

คุณสามารถรวมมันเข้าด้วยกันได้ไหม?

Mobilize!

ปิด