วีดีโอ: ASAP 1.8

ท่านผู้บัญชาการ,

ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการอัพเดท 1.8 ได้เผยออกมาแล้ว! รับชมแล้วเรียนรู้ถึงสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวท่านเอง.

Mobilize!

ปิด