วีดีโอ: อัพเดทรีวิว 1.8

ท่านผู้บัญชาการ,

ภารกิจใหม่ ระบบแบบฝึกหัดใหม่ และ การลงทะเบียนแบบเร่งด่วน คือสิ่งที่ท่านจะได้พบในการอัพเดทใหม่นี้ ไปรับชมวีดีโอเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมกัน!

ปิด