World of Tanks Blitz: เวอร์ชั่น Android พร้อมใช้งานแล้วในการอัพเดท 1.5

ท่านผู้บัญชาการ!

ช่วงเวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้ว: เวอร์ชั่นแอนดรอยด์พร้อมแล้วสำหรับ World of Tanks Blitz ที่จะใช้งาน! ในเวลาไม่นานต่อจากนี้ ท่านจะได้สนุกกับการขับรถถังของท่านในระบบแอนดรอยด์ทุกที่ ทุกเวลา

การอัพเดทเวอร์ชั่นแอนดรอยด์ของ Blitz จะมาพร้อมการอัพเดท 1.5; เมื่อพร้อมใช้งาน ท่านจะสามารถดาวน์โหลดได้จากทั้งระบบ iOS และ Android

ไปดูกันอีกครั้งว่ามีรายละเอียดอะไรในการอัพเดท 1.5! ก่อนอื่น นี้คือรายชื่อโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานระบบแอนดรอยด์ ที่รองรับเกมของเรา:


 

ปิด