[ประกวด] Asia's Finest: Module Madness [อัพเดท]

[Stopping Power] เราได้รายชื่อผู้ชนะแล้ว! คลิกที่นี้ เพื่อชมการประกาศผ

[Tunnel Vision] เราได้รายชื่อผู้ชนะแล้ว! คลิกที่นี้ เพื่อชมการประกาศผ

[Explosives Experts] เราได้รายชื่อผู้ชนะแล้ว! คลิกที่นี้ เพื่อชมการประกาศผ

[Module Master] เราได้รายชื่อผู้ชนะแล้ว! คลิกที่นี้ เพื่อชมการประกาศผ

ผู้บัญชาการ,

พักกับการรบปรกติ และ ไปดูวิธีการทำให้ศัตรูทรมานกันดีกว่า กับการสาดกระสุนไปยังโมดุลย์เพื่อสร้างความเสียหายอย่างหนัก แล้ว รางวัลอาจจะตกเป็นของท่าน ในการประกวดนี้ ไปรับชมรายละเอียดด้านล่างกัน!

Mobilize!


[ประกวด] Asia's Finest: Module Madness

กิจกรรมเริ่ม: 23:00 (เวลาไทย) ของวันที่ 31 ตุลาคม 2558
กิจกรรมสิ้นสุด: 22:59 (เวลาไทย) ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

Module Masters:

 1. จำกัดรถถังใช้งาน เทียร์ 5 หรือสูงกว่า
 2. ดาเมจ หรือ ทำลาย ในจำนวนของโมดุลย์มากที่สุด ระหว่างช่วงเวลากิจกรรม
 3. รางวัล:
  • อันดับ 1: 3000 + 30 วันบัญชีพิเศษ
  • อันดับ 2: 2000 + 30 วันบัญชีพิเศษ
  • อันดับ 3: 1000 + 30 วันบัญชีพิเศษ
  • อันดับ 4~5: 1000 + 15 วันบัญชีพิเศษ
  • อันดับ 6~10: 500 + 7 วันบัญชีพิเศษ

Stopping Power: [31 ตุลาคม 2558 เวลา 23:00 (เวลาไทย) ถึง 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 22:59 (เวลาไทย)]:

 1. จำกัดรถถังใช้งาน เทียร์ 5 หรือสูงกว่า
 2. ดาเมจ หรือ ทำลาย ในจำนวนของโมดุลย์ตีนตะขาบ และเครื่องยนต์มากที่สุด
 3. รางวัล(ตามฐานจำนวนของตีนตะขาบ และเครื่องยนต์ ที่ถูกดาเมจ/ถูกทำลาย):
  • 10อันดับผู้เล่น= 300
  • สุ่มผู้เล่นในอันดับที่ 11~100 = 10 ผู้ชนะ รางวัลละ 300

Tunnel Vision: [10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 23:00 (เวลาไทย) ถึง 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 22:59 (เวลาไทย)]:

 1. จำกัดรถถังใช้งาน เทียร์ 5 หรือสูงกว่า
 2. ดาเมจ หรือ ทำลาย ในจำนวนของโมดุลย์ปืน ป้อมปืน และช่องมองภาพ มากที่สุด
 3. รางวัล(ตามฐานจำนวนของปืน ป้อมปืน และช่องมองภาพ ที่ถูกดาเมจ/ถูกทำลาย):
  • 10อันดับผู้เล่น = 500
  • สุ่มผู้เล่นในอันดับที่ 11~100 = 10 ผู้ชนะ รางวัลละ500

Explosives Experts: [20 พฤศจิกายน 2558 เวลาt 23:00 (เวลาไทย) ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 22:59 (เวลาไทย)]:

 1. จำกัดรถถังใช้งาน เทียร์ 5 หรือสูงกว่า
 2. ดาเมจ หรือ ทำลาย ในจำนวนของโมดุลย์ที่เก็บกระสุน และถังน้ำมัน มากที่สุด 
 3. รางวัล(ตามฐานจำนวนของปืน ป้อมปืน และช่องมองภาพ ที่ถูกดาเมจ/ถูกทำลาย):
  • 10อันดับผู้เล่น = 500 + 2 วันบัญชีพิเศษ
  • สุ่มผู้เล่นในอันดับที่ 11~100 = 10 ผู้ชนะ รางวัลละ 500 + 2 วันบัญชีพิเศษ

ข้อควรจำสำคัญ:

 • ดาเมจ หรือทำลายโมดุลย์ของผู้เล่นคนเดิม หลายๆครั้ง ในการรบเดียวกัน จะนับแค่หนึ่งครั้งการทำกาเมจโมดุลย์เท่านั้น.
  • ตัวอย่าง:
   • ถ้าท่านทำดาเมจใส่รถถังผู้เล่น A ในตีนตะขาบ 3 ครั้ง ในการรบเดียวกัน มันจะนับแค่ 1 ดาเมจ/ทำลายโมดุลย์เท่านั้น
   • ถ้าท่านทำดาเมจในหลายโมดุลย์ไปยังผู้เล่น A (5 ครั้งตีนตะขาบดาเมจ, 1 ครั้งปืนดาเมจ, 1 ครั้งดาเมจช่องมอง, และ 2 ครั้งดาเมจเครื่องยนต์), นี้จะนับเพียงแค่ 4 โมดุลย์ดาเมจ/ทำลายเท่านั้น
 • ไม่ต้องส่งสกรีนช๊อตในกิจกรรมนี้
 • ผู้ชนะจะประกาศผลภายในหนึ่งสัปดาห์หลังเวลาแต่ละระดับที่ตัด
 • รางวัลจะมอบให้ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังประกาศผลผู้ชนะ

สนทนาต่อในการประกวดได้ที่นี้!

ปิด