[ประกวด] Decisive Platoon - กองทัพ!

ผู้บัญชาการ,

ความสุขแบ่งได้หลายระดับ โดยเฉพาะช่วงเวลากับสมาชิกกองทัพของท่าน ระหว่างที่ท่านทำงานอย่างหนัก จับทีมพลาทูนกับสมาชิกกองทัพของท่านเองหนึ่งหรือสองคน เข้าร่วมในการสะสมตรา Brothers in Arms และ Crucial Contribution ให้มากที่สุด นี้จะช่วยกองทัพของท่านให้ก้าวหน้าในอันดับ และเข้าถึงรางวัลทอง

ไปดูรายละเอียดการประกวดด้านล่างกัน

Mobilize!


กิจกรรมเริ่ม: 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 23:00 (เวลาไทย)

กิจกรรมสิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 22:59 (เวลาไทย)

 

วิธีการ:

 1. ผู้เล่นต้องอยู่ใน หนึ่งกองทัพเท่านั้น สำหรับช่วงเวลาของกิจกรรม
  • เปลี่ยนกองทัพ ระหว่างกิจกรรมจะส่งผลให้เป็นโมฆะ สำหรับกิจกรรมนี้
 2. รับตราที่บอกมานี้ให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ สำหรับช่วงเวลากิจกรรม ระหว่างอยู่ในพลาทูน ด้วยสมาชิกของกองทัพท่านเอง
  • Brothers in Arms
  • Crucial Contribution
 3. ตราที่ได้รับระหว่างอยู่ในพลาทูน กับผู้เล่นจากกองทัพอื่นๆ จะไม่ถูกนับ
 4. 3 อันดับแรกของกองทัพที่มีจำนวนตรามากที่สุด จะชนะในรางวัลต่อไปนี้:
  • อันดับ 1: 500 สำหรับสมาชิกกองทัพทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติ
  • อันดับ 2: 300 สำหรับสมาชิกกองทัพทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติ
  • อันดับ 3: 200สำหรับสมาชิกกองทัพทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติ
 5. สมาชิกกองทัพสามารถผ่านคุณสมบัตินี้ สำหรับรางวัลกองทัพ โดย ทำอย่างน้อย 5 ตรา Brothers in Arms และ 5 ตรา Crucial Contribution ไปยังผลรวมกองทัพของพวกเขา
 6. ผู้เล่น 20 อันดับแรก ที่ได้รับ จำนวนตรามากที่สุด (BIA+CC) จะได้รับ คนละ 500, ตามกองทัพ ที่พวกเขานั้นอยู่
 7. เฉพาะตราภายในระยะเวลากิจกรรม ที่จะใช้ในการนับรวมนี้
 8. ผู้ชนะ จะประกาศผล 1 สัปดาห์ในฟอรั่มสนทนา หลังเวลากิจกรรมจบลง
 9. รางวัลจะมอบให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังประกาศผลผู้ชนะ (โดยไวที่สุด!). อัพเดทการมอบรางวัลจะอยู่ในการประกาศผลผู้ชนะ

 

สนทนาการประกวดได้ที่นี้!

ปิด