[ประกวด] เกียรติแห่งจักรวรรดิ

ผู้บัญชาการ,

บางที ท่านอาจจะเคยได้ยิน เรื่องราวของรถถังญี่ปุ่นใหม่มาแล้ว ระดมพลการรบกับหนึ่งในรถถังใหม่นี้ของรถถังญี่ปุ่น ตามรายการด้านล่างพร้อมกับ ลุ้นรางวัลทอง! 6 ผู้ชนะจะได้รับ 1000  ไปครอง และอีก 30 รางวัล รางวัลละ 300 แต่ละคน ทำให้เร็ว ทำให้ไว และรบสุดใจ!

Mobilize!


[ประกวด] เกียรติแห่งจักรวรรดิ

กิจกรรมเริ่ม: 11 ธันวาคม 2558 เวลา 23:00 (เวลาไทย)

กิจกรรมสิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2558 เวลา 22:59 (เวลาไทย)

วิธีการ:

  1. จำกัดใน รถถังเหล่านี้:
    • เทียร์ V: Type 3 Chi Nu
    • เทียร์ VI: Chi-To
    • เทียร์ VII: Chi-Ri
    • เทียร์ VIII: STA-1
    • เทียร์ IX: Type 61
    • เทียร์ X: STB-1
  2. ทำสำเร็จในสิ่งต่อไปนี้ในการรบเดียวกัน
    • ชนะการรบ
    • ติด 3 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับในตอยจบของการรบ
  3. ไม่ต้องส่งสกรีนช๊อตในกิจกรรมนี้
  4. เฉพาะการรบที่มีในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นที่จะใช้นับ

 

รางวัล:

  • 6 รางวัล รางวัลละ 1000
    • รางวัลกับผู้เล่นที่สำเร็จในเงื่อนไข จำนวนครั้งมากที่สุด
    • เฉพาะหนึ่งผู้ชนะเท่านั้นต่อรถถังที่ร่วมกิจกรรม
  • 30 รางวัล รางวัลละ 300
    • สุ่มจากผู้เล่นที่ผ่านคุณสมบัติ อย่างน้อย 20 ครั้ง
    • 5 ผู้ชนะเท่านั้นต่อรถถังที่ร่วมกิจกรรม

สำคัญ:

  • ไม่ต้องส่งสกรีนช๊อตในกิจกรรมนี้
  • ผู้ชนะ จะประกาศผล 1 สัปดาห์หลังเวลาการวัดผลจบลง
  • รางวัลจะมอบให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังประกาศผลผู้ชนะ (โดยไวที่สุด!). อัพเดทการมอบรางวัลจะอยู่ในการประกาศผลผู้ชนะ

สนทนาต่อได้ที่นี้!

ปิด