[ประกวด] Kings of Blitz

ผู้บัญชาการ,

นับแต่เริ่มต้น ราชาของหลายๆชาติ ได้รบกับศัตรูเพื่อทอง และสมบัติ ไม่มีความแตกต่างกันในการประกวด World of Tanks Blitz ด้วยเช่นกัน สำหรับการประกวดนี้ เป้าหมายของท่านคือกวาดล้างในการรบของท่าน เพื่อเสร็จสิ้นจุดประสงค์ ชนะการรบในทีมท่าน ภายใน 3 นาที 30 วินาที และทำดาเมจสูงสุดในทีมท่านให้ได้

เสร็จสิ้นเป้าหมายหลายๆครั้ง เท่าๆที่จะทำได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะรางวัล!

Mobilize!


กิจกรรมเริ่ม: 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 18:00 (เวลาไทย)

กิจกรรมสิ้นสุด: 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 18:00 (เวลาไทย)

วิธีการ:

 1. ใช้งานได้กับรถถังทุกเทียร์ในการรบสุ่ม
 2. ผู้เล่นต้องทำสำเร็จในสิ่งนี้ในการรบเดียวกัน:
  • ชนะการรบให้น้อยกว่า 3 นาที 30 วินาที
  • เป็นคนทำดาเมจอันดับหนึ่งในทีมของท่านเอง
 3. ไม่ต้องส่งสกรีนช๊อตในกิจกรรมนี้
 4. เฉพาะการรบที่มีในระยะเวลากิจกรรมนี้ที่จะใช้นับ

รางวัล:

 • 1,000 + 3 วันบัญชีพรีเมี่ยม (5 รางวัล):
  • ผู้เล่นที่ทำอันดับ 1 ถง 5 ในการเสร็จสิ้นเป้าหมาย
 • 300 + 1 วันบัญชีพรีเมี่ยม (20 รางวัล):
  • ผู้เล่นที่ทำเป้าหมายสำเร็จ 10 ครั้งเป็นอย่างน้อย

สำคัญ:

 • ผู้ชนะ จะประกาศผล 1 สัปดาห์ในฟอรั่มสนทนา หลังเวลาการวัดผลจบลง
 • รางวัลจะมอบให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังประกาศผลผู้ชนะ (โดยไวที่สุด!). อัพเดทการมอบรางวัลจะอยู่ในการประกาศผลผู้ชนะ

สนทนาการประกวดที่นี้!

ปิด