[ประกวด] กระจายความรัก

ผู้บัญชาการ,

เหตุผลของความรักมีมากมาย ดังนั้นเราจึงเพิ่มผู้ชนะมากขึ้นในการรับเลือกรางวัลครั้งนี้ ในการส่งผลงานของท่านเข้าร่วมจากการใช้งานรถถังเทียร์ 4 และสูงกว่า และเสร็จสิ้นภารกิจพิเศษ "400  EXP อิสระ" 4ครั้ง กระจายความรักด้วยข้อมูลนี้เพื่อเพื่อนๆของท่านเอง!

Mobilize!


เริ่มภารกิจ: 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ 12:50 (เวลาไทย)

สิ้นสุดภารกิจ: 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ 12:50 (เวลาไทย)

วิธีการ:

  1. จำกัดรถถังเทียร์ 4 และมากกว่า
  2. เสร็จสิ้นภารกิจ รางวัล "400 Expอิสระ" จำนวน 4 ครั้ง
  3. ไม่ต้องส่งสกรีนช๊อตในการประกวดนี้
  4. เฉพาะการรบที่มีในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นที่จะใช้นับ

รางวัล:

  • 143 winners of 143
    • สุ่มจากผู้เล่นที่ผ่านคุณสมบัติ

สำคัญ:

  • ผู้ชนะ จะประกาศผล 1 สัปดาห์ในฟอรั่มสนทนา หลังเวลาการวัดผลจบลง
  • รางวัลจะมอบให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังประกาศผลผู้ชนะ (โดยไวที่สุด!). อัพเดทการมอบรางวัลจะอยู่ในการประกาศผลผู้ชนะ

สนทนาต่อในการประกวดนี้!

ปิด