[ประกวด] The Schmalturm Strikes

ผู้บัญชาการ,

ท่าได้ยินเรื่องของ Starchaser ที่ถูกปลดปล่อยแล้ว ในตอนนี่ระวังพวกมันไว้ละ รถถังที่ค่าเกราะต่ำ อาจจะไม่เป็นภัยกับท่านมากนัก แต่ระวังกระสุนของมันละ

ตลอดระยะเวลาของ Starchaser ที่ใช้งานในการรบ จะมีการประกวดให้ท่านใช้งาน 2 อย่าง - Empire vs Rebels, และ Chase the Stars.

ไปดูว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างด้านล่าง

Mobilize!


 

Chase the Stars

กิจกรรมเริ่ม: 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:00 (เวลาไทย)

กิจกรรมสิ้นสุด: 20 พฤษภาคม 2559 เวลา16:00 (เวลาไทย)

A. Starchaser:

วิธีการ:

 1. จำกัดรถถัง Pz.Kpfw. IV Schmalturm.
 2. ชนะการรบ ระหว่างพลาทูน ด้วยผู้เล่นที่แตกต่าง และ ดาเมจอย่างน้อย 3 รถถังศัตรูต่อการรบ
 3. ชนะการรบจำนวนมากระหว่างในพลาทูน กับผู้เล่นเดียวกัน จะไม่เพิ่มการนับในการรบพลาทูน
 4. ไม่ต้องส่งสกรีนช๊อตในกิจกรรมนี้
 5. เฉพาะการรบที่มีในระยะเวลาจำกัด จะเข้าร่วมในการนับ

รางวัล:

 • 10 การรบพลาทูนที่ชนะ = 50,000 
 • 20 การรบพลาทูนที่ชนะ = +1 วัน บัญชีพิเศษ
 • 30 การรบพลาทูนที่ชนะ = +1 ช่องโรงรถ
 • 40 การรบพลาทูนที่ชนะ = +250 

 

B. Escort:

วิธีการ:

 1. จำกัดผู้เล่นที่ทำพลาทูนด้วย Pz.Kpfw. IV Schmalturm.
 2. ชนะการรบระหว่างพลาทูน กับผู้ใช้งาน Pz.Kpfw. IV Schmalturm ที่แตกต่างกัน และ ดาเมจอย่างน้อย 3 รถถังศัตรูต่อการรบ.
 3. ชนะการรบจำนวนมากระหว่างในพลาทูน กับผู้เล่นเดียวกัน จะไม่เพิ่มการนับในการรบพลาทูน
 4. ไม่ต้องส่งสกรีนช๊อตในกิจกรรมนี้
 5. เฉพาะการรบที่มีในระยะเวลาจำกัด จะเข้าร่วมในการนับ

รางวัล:

 • 10 การรบพลาทูนที่ชนะ = 25,000 
 • 20 การรบพลาทูนที่ชนะ = +1 วัน บัญชีพิเศษ
 • 40 การรบพลาทูนที่ชนะ = +1 ช่องโรงรถ

 

สำคัญ:

 • รางวัลจะเป็นแบบสะสม การรบพลาทูนยิ่งมากด้วยผู้เล่นที่แตกต่างกันที่ชนะ รางวัลที่ได้ก็จะมากตามไปด้วยในการได้รับ
 • ผู้เล่นที่ได้รางวัลในหมวด Starchaser category จะไม่ได้สิทธิในรางวัลหมวด Escort
 • ผู้ชนะ จะประกาศผล 1 สัปดาห์ในฟอรั่มสนทนา หลังเวลาการวัดผลจบลง
 • รางวัลจะมอบให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังประกาศผลผู้ชนะ (โดยไวที่สุด!). อัพเดทการมอบรางวัลจะอยู่ในการประกาศผลผู้ชนะ

 

Empire vs Rebels


กิจกรรมเริ่ม: 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:00 (เวลาไทย)

กิจกรรมสิ้นสุด: 20 พฤษภาคม 2559 เวลา16:00 (เวลาไทย)

 

วิธีการ:

 1. จำกัดการรบที่ซึ่ง Pz.Kpfw. IV Schmalturm นำเสนอ
 2. ผู้เล่นจะแบ่งเป็นสองทีม:
  • Empire: ทีมที่มี Pz.Kpfw. IV Schmalturm.
  • Rebels: ทีมที่ไม่มี Pz.Kpfw. IV Schmalturm.
 3. ผู้เล่นที่มีการ ชนะการรบมากที่ ระหว่างทำดาเมจอย่างน้อย 3 รถถังศัตรูต่อการรบ สำหรับทีม Empire หรือ Rebel
 4. การรบที่มี Pz.Kpfw. IV Schmalturm ในทั้งสองทีมจะไม่นับในการนี้
 5. ไม่ต้องส่งสกรีนช๊อตในกิจกรรมนี้
 6. เฉพาะการรบที่มีในระยะเวลาจำกัด จะเข้าร่วมในการนับ

รางวัล:

 • 1 ช่องโรงรถ
  • ผู้เล่นทั้งหมดที่ทำอย่างน้อย 30 การรบในทีมที่ชนะ

สำคัญ:

 • ผู้ชนะ จะประกาศผล 1 สัปดาห์ในฟอรั่มสนทนา หลังเวลาการวัดผลจบลง
 • รางวัลจะมอบให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังประกาศผลผู้ชนะ (โดยไวที่สุด!). อัพเดทการมอบรางวัลจะอยู่ในการประกาศผลผู้ชนะ

สนทนาเรื่อง EMPIRE VS REBELS ที่นี้!

านทร่ CHASE THE STARS ที่นี้!

ปิด