[ประกวด] Weekend Take Down [อัพเดท]

เราได้รายชื่อผู้ชนะแล้ว! คลิกที่นี้ เพื่อชมการประกาศผ

ผู้บัญชาการ,

บางคนชอบดูรถถังศัตรูมอดใหม้ หรือพัง หรือ ระเบิด หรือ กลายเป็นซากไปในทันที แบบไหนก็ตาม เพื่อลงโทษศัตรูที่อยู่ต่อหน้าท่าน ทำสำเร็จในภารกิจ "Victory Awaits"  4 ครั้ง ระหว่างเวลาภารกิจ เพื่อผ่านคุณสมบัติ ในรางวัลการประกวด!

Mobilize!


[ประกวด] Weekend Take Down

เริ่มการลงสมัคร: 13:00 (เวลาไทย) ของวันที่  4 กันยายน 2558
กิจกรรมสิ้นสุด: 13:00 (เวลาไทย) ของวันที่ 7 กันยายน 2558

วิธีการ:

  1. ทำสำเร็จในภารกิจ "Victory Awaits" 4 ครั้งระหว่างเวลาภารกิจ
    • "Victory Awaits" ภารกิจ สามารถทำสำเร็จได้หนึ่งครั้งต่อวัน
  2. ไม่ต้องการส่งสกรีนช๊อต ในกิจกรรมนี้ ผุ้เล่นทั้งหมด ที่ทำภารกิจนี้ได้สำเร็จ จะได้รับการเข้าร่วมการสุ่มนี้

รางวัล:

  • 30 รางวัล รางวัลละ 300 + 1 วันบัญชีพรีเมี่ยม

โน๊ต:

  • ไม่จำเป็นต้องส่งสกรีนช๊อตในการประกวดนี้
  • ผู้ชนะ จะประกาศผลภายในสัปดาห์หลังปิดรับผลงาน
  • รางวัลจะมอบให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังประกาศผลผู้ชนะ
ปิด