The Girls und Panzer ภารกิจการรบเริ่มต้น!

ผู้บัญชาการ,

ไปตรวจสอบภารกิจการรบครั้งนี้กัน! ได้เวลาของการทำงานเพื่อรถถังคันใหม่ที่ไม่เหมิอนใครในโรงรถของท่านแล้ว หลังจากที่ท่านประสบความสำเร็จในการทำ 50 ชัยชนะในการรบ ของรถถังรุ่นใดเทียร์ใดก็ได้แล้ว ท่านจะได้รับไปทันที รถถัง Panzer IV Anko Special!

Panzer Vor!


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปิด